Пловдивската МОТОФРЕЗА

блог на един конструктор

Подготовка на почва за озеленяване

на 31.05.2012

След като са приключени всякакви изкопни работи и строителни дейности, преди да се пристъпи към фаза озеленяване и засаждане на растителност трябва да се извърши една важна градинарска дейност – обработка на почвата. Тази обработка се извършва, като почвата се прекопава или изорава.

Задължително е мястото предвидено за озеленителни дейности да се прекопае, независимо от това дали е отнет повърхностния плодороден пласт почва. В този случай се прекопават площите проектирани и предвидени за засаждане на цветя, храсти, затревяване и други, преди да се насипе отгоре пласта с плодородна почва.

Това се прави с цел по-добра аерация на почвата в дълбочина, така корените на растенията без проблем ще проникват в дълбочина, както и влагата от която се нуждаят растенията. Прекопаване на терена и насипването му с плодородна почва, трябва да става едновременно.

Прекопава се толкова площ от обекта, колкото може да се покрие и разстели, без да се утъпче. В случай, че не сме отнемали повърхностния почвен пласт, чрез прекопаването на терена, разрохкваме почвата, а начина, по който се извършва обработката зависи от сезона.

Ако обработката се извършва през есенния сезон, тогава след прекопаването, повърхността на почвата се оставя разрохкана, не се налага други по фини мероприятия, защото така по-лесно се задържа снегът. Така по-лесно прониква есенната и пролетна влага и почвата става много лесна за обработка.

Именно за това е най-подходящо да се прави есенно прекопаване на площите отредени за озеленяване. Ако обработката се извършва през пролетния сезон, не трябва да се оставят едри буци по повърхността на почвата, а тя трябва дoбре и фино да се разрохка, така се предотвратява бързото и съхнене от слънцето и ветровете.

След прекопаването се прави подравняване на терена, да няма и най-малки неравности. Това е абсолютно задължително, когато върху площта е предвидена трева. Прекопаването се извършва най-често с права лопата. Когато площта е с малки размери, доброто прекопаване е на дълбочина около 25 до 30 сантиметра.

При прекопаването на терена, при наличие на камъни или други строителни или битови предмети, е необходимо те да се отстраняват и изхвърлят.

Също така е наложително да се премахват корените на опасни плевели, добре е да се следи за ларвите на насекоми – вредители по растенията, които също да се отстраняват.

Съществуват и други варианти за премахване на плевелна растителност. Най-често употребявания е неколкократното третиране на почвата с хербициди. При пръскане с тотални хербициди е добре да се спазват предписанията на опаковките, за да не се получи предозиране.

Ако обекта е покрит до голяма степен със строителни отпадъци, те трябва да се отстранят, те обикновено достигат до 20 сантиметра дълбочина в почвата,  а долният пласт е годен за извършване на озеленителни работи.

 

Advertisements

%d bloggers like this: